top of page
Rhino Salt picture user guide upright.png

Príprava

  • Na výplach nosa používajte len hygienicky čistú konvičku Rhino Horn™, prevarenú alebo zdravotne bezpečnú vodu a soľ z nepoškodeného vrecúška. Pred procedúrou si dôkladne umyte ruky. Nepoužívajte výrobok po vyznačenej dobe použitia. 

  • Celý obsah vrecúška Rhino Salt™ nasypte do konvičky Rhino Horn™.

  • Konvičku naplníte vodou (300 ml) s telesnou teplotou (asi 37˚C), v ktorej rozpustíte 2,7 g kuchynskej soli (NaCl). V prípade vyššieho obsahu plynu vo vode ho nechajte chvíľu vyprchať. Pokiaľ si nie ste  istí kvalitou teplej vody z vodovodu, použite vodu prevarenú po dobu 1 minúty a následne ochladenú na telesnú teplotu.

  • Konvičku uzavriete dlaňou a palcom a pretrepete, aby sa soľ rýchlejšie rozpustila. Výsledný roztok má koncentráciu 0,9 % NaCl (fyziologický roztok). V prípade silne upchatého nosa možno dočasne zdvojnásobiť dávku soli (dva sáčky na jednu kanvičku), tzn. použiť hypertonický roztok s osmotickým efektom na zníženie opuchu sliznice.

Výplach nosa

  • Predkloňte sa, aby Vaša hlava bola nad umývadlom a zároveň hlavu pootočte tak, že sa budete dívať zboku. Brada by mala smerovať k hrudi, nemala by byť vysunutá dopredu, aby sa predišlo stekaniu roztoku do krku. Je potvrdené, že čím hlbší je predklon tela pri výplachu nosa, tím ďalej do vedľajších nosových dutín môže roztok preniknúť. 

  • Priložte ústie konvičky k nosovej dierke zboku a mierne zatlačte tak, aby bol nosový otvor uzavretý špičkou nálievky - roztok by touto nosovou dierkou nemal unikať. Aby mohla voda z konvičky vytekať, nesmie ústie konvičky naliehať na nosovú prepážku.

  • Pri pocite upchatého nosa začnite dierkou, ktorá sa zdá byť voľnejšia. Zdvihnite konvičku mierne nahor a voda začne po chvíli samovoľne pretekať vnútrom nosa a vytekať druhou nosovou dierkou von. Dýchajte voľne ústami, v priebehu vyplachovania nie je možné dýchať nosom. Keď pretečie asi polovica obsahu konvičky, zdvihnite hlavu a nádobu odstráňte. Väčšia časť vody z nosa samovoľne vytečie, zvyšok je možné vytlačiť ľahkým vydýchnutím nosom. Druhú polovicu roztoku použite na výplach cez druhú nosovú dierku (viď video na www.rhinohorn.sk).

  • V prípade, že sú nosové sliznice opuchnuté tak, že nemôžete nosom dýchať a nepretečie ním ani voda, môžete konvičkou striedavo nalievať roztok do oboch nosových dierok a ponechať ho vo vnútri vždy po dobu 5-10 sekúnd. Tento postup opakujte, pokiaľ voda nezačne nosom pretekať. Uvoľňujúci účinok je možné zosilniť dočasným použitím väčšieho množstva soli v roztoku, tj. aplikáciou hypertonického  roztoku. 

  • Po ukončení výplachu by v nose a nosových dutinách nemala zostať žiadna voda. Bežne na odstránenie tekutiny z nosa stačí vydýchnutie nosom a (nie príliš prudké) vysmrkanie. Na dôkladné odstránenie vody z nosa po použití konvičky sa predkloňte tak, aby hlava smerovala nadol. Hlavu otočte nabok a vysmrkajte hornú nosovú dierku pri súčasnom stlačení spodnej dierky. Hlavu otočte tvárou smerom k dlážke a znovu vysmrkajte rovnakú nosovú dierku. Toto opakujte niekoľkokrát u oboch nosových dierok.

bottom of page